Strona główna

największym wyzwaniem dla tłumacza jest ułożenie wszystkich lingwistycznych elementów w jedną logiczną całość